Priser

Nedenfor ser du prisene på våre tjenester

Arkitekttjenester

kr 960,- +mva per time

 • Prosjektering
 • Skissearbeid
 • Tegning
 • Møter

Teknisk tegning

kr 750,- + mva per time.

 • Digitalisering eksisterende tegninger
 • DAK av skisser
 • Oppmåling

Interiørveiledning

kr 960,- + mva per time

 • Fargevalg
 • Forslag til planløsninger
 • Tapeter, kunst
 • Øvrig materialvalg