Næring

Vi har flere års erfaring med prosjekter med hensyn til etablering, renovering og utvikling av næringsbygg. Vi kan bistå med med alt fra reguleringsplaner til prosjektering, skisser, DAK, interiør og utsmykning.

I tillegg til en rekke tekniske krav, står ofte funksjonalitet, fleksibilitet og økonomi sentralt i utformingen av industri- og næringsbygg. Bygningen skal være tilpasset den enkelte bedrifts behov, og tomtens kvaliteter og muligheter. 

Dette er en av HEAT arkitekters styrker. Vi er gode på å skape unike, praktiske og gode arbeidsmiljø. Ta kontakt med oss om dere har planer om å fornye dere, enten det er nybygg, tilbygg eller oppussing av eksisterende lokaler.