Private hjem

Kunst og godt interiør er med på å sette et personlig preg i hjemmet.

Vi planlegger boliger og rom ut i fra kundens ønsker og behov. Å forene et roms funksjon med kundens ønsker er viktig. Vi starter derfor alle prosjekter med en behovsanalyse.

Vi bruker både møblering, farger, lys og ulike materialer for å skape den ønskede atmosfæren i et prosjekt.  

Nedenfor kan du se et utvalg av tidligere kunst- og interiøroppdrag vi har hatt.