Fritidsbolig i Åsenfjorden

  • Tiltakshaver: Familien Hauan Aunaas
    Byggeår: 2009/10
    • Arkitekt: Håvard Eide
  • Info: Fritidsbolig i Åsen
  • Her vises en sjøhytte vi har tegnet som ligger ved Åsenfjorden nord for Trondheim. Det er en sjøhytte med spennende rom både inne og ute.