Villa Mehli

  • Tiltakshaver: Familien Mehli Melvold
  • Byggeår: 2013/14
  • Info: Enebolig med utleieenhet, Hundhamaren Malvik kommune.
    • Arkitekt: Håvard Eide