Tverrfaglig miljø

HEAT Arkitekter har bred kompetanse innenfor både arkitektur, interiør og kunst.