Oppgradering av enebolig i Fridtjof Nansens vei

av Webmaster

Vi har fått i oppdrag å tegne oppgradering av en verneverdig bolig i Fridtjof Nansens vei ved Utsikten på Byåsen.

Dette er en spennende oppgave hvor det er mange hensyn å ta. Nedenfor vises innledende forslag til endringer.


Nye tegninger:

Eksisterende: