Oppgradering av verneverdig enebolig

Vi har fått i oppdrag å tegne oppgradering av en verneverdig bolig i Fridtjof Nansens vei 41 ved Utsikten på Byåsen. Et spennende prosjekt med mange hensyn å ta.